ES parama – Auditas pramonei LT

Auditas pramonei

Priemonės sprendžiama problematika

Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 vidurkis. Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos savikainą.

 

 

Priemonės Auditas pramonei LT tikslas

Skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai – pramonės įmonės.

Vadovaujantis valstybės pagalbos taisyklėmis pagalba teikiama labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Didelių įmonių energetiniai auditai bus finansuojami nebent energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su pagal Direktyvą 2012/27/ES privalomu energijos vartojimo auditu.

Partneriai – nėra.

Finansuojamos veiklos

Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse.

Tinkamos išlaidos

Investicijos, susijusios su energetinio audito atlikimu.

Paramos dydis

Iki 0,25 mln. Lt.

Finansavimo intensyvumas

  • 50 % didelėms įmonėms;
  • 60% vidutinėms įmonėms;
  • 70% labai mažoms ir mažoms įmonėms

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė – 6 mėn.

Projekto vieta – Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt