Atsinaujinantys energetikos ištekliai (AEI) pramonei LT+

Priemonės tikslas

Atsinaujinantys energetikos ištekliai (toliau – AEI) pramonei LT+ priemone siekiama  skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai ir sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai – labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų).

Partneriai – nėra

Finansuojamos veiklossolar-panels

AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus.

Tinkamos išlaidos

  • Papildomos investicinės (įranga ir įrenginiai) išlaidos, būtinos AEI gamybai skatinti

Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams. Įrenginiui pradėjus veikti, pagalba neteikiama ir neišmokama išskyrus atvejus, kai yra atliekami galutiniai su investicija susiję mokėjimai, ir pagalba nepriklauso nuo produkcijos.

Paramos dydis

  • Iki 500 tūkst. Eur
  • Mažiausia paramos suma – 15 tūkst. Eur

Numatomas bendras kvietimo biudžetas – 10 mln. Eur.

Finansavimo intensyvumas

Didžiausia ES paramos finansuojama suma nuo tinkamų finansuoti išlaidų:

  • 60% didelėms įmonėms;
  • 70% vidutinėms įmonėms;
  • 80% mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Projekto trukmė ir įgyvendinimo vieta

Projekto trukmė –  iki 36 mėn.

Projekto vieta – Projektai gali būti įgyvendinami visų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose

Pagrindiniai finansavimui gauti reikalingi dokumentai

  • Finansavimo paraiška;
  • Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai;
  • Energetinio efektyvumo auditas;
  • Kiti dokumentai.

Paraiškų teikimo terminas

Paraiškas galima teikti iki 2018 m. gruodžio 15 d. 

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt