ES parama – Expo sertifikatas LT

expo sertifikatas

Priemonės sprendžiama problematika

Lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.

Priemonės tikslas

Expo sertifikatas LT tikslas – paremti įmonių, norinčių eksportuoti, gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidas, kas padėtų sukurti tarptautinėse rinkose teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius gaminius ir paslaugas.

 

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai – maža ir vidutinė įmonė (MVĮ).

Partneriai – nėra.

Finansuojamos veiklos

Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimas.

Tinkamos išlaidos

Planuojamų eksportuoti gaminių ir paslaugų sertifikavimo išlaidos.

Paramos dydis

Iki 0,5 mln. Lt.

Finansavimo intensyvumas

Iki 50 proc.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto vieta – Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt