ES parama – Naujos galimybės LT

Naujos galimybės LT

Priemonės sprendžiama problematika

Lyginant su kitomis panašaus dydžio ir išsivystymo lygio valstybėmis, Lietuvos vietinės kilmės prekių eksporto apimtys yra mažos, o jų augimo tendencijos, nors šiuo metu ir teigiamos, nėra pakankamos ženkliam rezultatui pasiekti.

 

 

Priemonės Naujos galimybės LT tikslas

Paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Galimi pareiškėjai/partneriai

 • MVĮ (pavienis dalyvavimas);
 • Grupinis dalyvavimas:
  • VšĮ Versli Lietuva;
  • Asocijuotos verslo struktūros;
  • Pramonės, prekybos ir amatų rūmai;
  • Klasterio koordinatorius.

(Galutiniai naudos gavėjai – SVV subjektai)

Partneriai – nėra.

Finansuojamos veiklos

1-a veikla:

Veikla, susijusi su MVĮ ir jos produkcijos pristatymu tarptautinėse parodose/mugėse:

1 variantas:

 • Fiksuotasis įkainis – stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje. (BBIR);
 • Fiksuotasis įkainis – parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda; projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos (de minimis).

2 variantas:

Vienas fiksuotasis įkainis – stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje; parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos (de minimis).

2-a veikla:

Įmonių grupinės eksporto iniciatyvos (grupinis dalyvavimas parodose, mugėse, verslo misijose) (galutinis naudos gavėjas – SVV subjektas).

Tinkamos išlaidos

1-ai veiklai:

1) stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje;

2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, išlaidos;

3) projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio išlaidos.

2-ai veiklai:

1) stendo nuomos, sukūrimo ir eksploatavimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje mugėje ar parodoje (SVV subjektų išlaidos);

2) parodos ploto nuomos; dalyvio registracijos mokesčio; parodos, mugės, verslo misijos dalyvių kelionės ir pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta paroda, mugė, verslo misija, išlaidos (SVV subjektų išlaidos);

3) darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims, ir projektą vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos (pareiškėjo išlaidos);

4) viešinimo išlaidos (pareiškėjo išlaidos).

Paramos dydis

1-ai veiklai – MVĮ:

mažiausias finansavimo dydis projektui – 15.000 Lt; didžiausias – 150.000 Lt.

 • dalyvavimo tarptautinėse parodose fiksuotasis įkainis – nuo 35.000 iki 37.400 Lt priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama.

2-ai veiklai – SVV subjektų grupėms:

mažiausias finansavimo dydis projektui – 100.000 Lt; didžiausias – 690.000 Lt.

 • dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse fiksuotasis įkainis (vienam parodos dalyviui) – iki 21.000 Lt;
 • dalyvavimo tarptautinėse verslo misijose fiksuotasis įkainis (vienam dalyviui) – iki 10.000 Lt.

Priklausys nuo fiksuoto įkainio arba fiksuotos sumos dydžio. Dydis bus nustatytas iš istorinių duomenų arba tyrimo.

Finansavimo intensyvumas

1-ai veiklai – iki 50 proc.;

2-ai veiklai:

 • iki 100 proc., kai pareiškėjas VšĮ Versli Lietuva arba asociacija;
 • iki 50 proc., kai pareiškėjas klasterio koordinatorius;
 • iki 50 proc. galutiniam naudos gavėjui – SVV subjektui.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė – 24 mėn.

Projekto vieta – Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Paraiškų pateikimo terminas

Šiuo metu nėra paskelbto kvietimo teikti paraiškas. Paraiškas numatoma rinkti nuo 2016 m. II-III ketv.

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt