Regio Invest LT+ – investicijos į verslo pradžią ir plėtrą

Regio Invest LT+

Priemonės tikslas

Regio Invest LT+ priemonė yra skirta skatinti mažų ir vidutinių įmonių investicijas į inovatyvios gamybos ir/arba paslaugų verslo pradžią ir plėtrą, sudarant sąlygas įmonių darbo našumo augimui ir Lietuvos regionų spartesniam vystymuisi bei jų ekonominiam augimui.

 

Galimi pareiškėjai

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė.

Finansuojamos veiklos

Finasavimas teikiamas modernių technologijų diegimui, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti. Priemone skatinamos:

 • Įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą;
 • Esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą;
 • Įmonės vidinių inžinerinių tinklų įrengimą, reikalingų naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti arba modernizuoti
 • Modernių ir efektyvių technologijų diegimą paslaugų sektoriuose.

Tinkamos išlaidos

 • Investicijos į naujo pastato statybą ir/arba rekonstrukciją arba kapitalinį remontą.
 • Investicijos į inovatyvių (įmonės mąstu) gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia inovatyvioms gamybos technologinėms linijoms diegti įrengimas;
 • Inovatyvių ir efektyvių technologijų diegimas paslaugų sektoriuose;
 • Darbo užmokestis (tinkamos finansuoti išlaidos yra numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotos per dvejus metus);

Paramos dydis

 • Iki 1,5 mln. EUR

Finansavimo intensyvumas

Didžiausia paramos suma nuo tinkamų finansuoti išlaidų:

 • 35% vidutinėms įmonėms;
 • 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė –  iki 36 mėn.

Projekto vieta – Projektai gali būti įgyvendinami visų Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijose išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybes ir jų rajonų savivaldybėse.

Pagrindiniai finansavimui gauti reikalingi dokumentai

 • Finansavimo paraiška;
 • Verslo planas (parengtas pagal Ūkio ministerijos reikalavimus);
 • Numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją arba kapitalinį remontą, privaloma pateikti statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą;
 • Jei teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi buti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją), kai poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, – išvadą, kad projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.
 • Kiti dokumentai

Paraiškų teikimo terminas

Paraiškas galima teikti nuo iki 2017 m. kovo 10 d. 

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt