ES parama – Smart Invest+

Smart Invest+

Priemonės sprendžiama problematika

Lietuvoje pritraukiama mažai kokybiškų investicijų. Skatinant kokybiškų investicijų Lietuvoje atsiradimą parama bus teikiama užsienio investuotojams, vykdantiems MTEP veiklas, kuriantiems ar plečiantiems įmonės MTEPI infrastruktūrą, diegiantiems procesų ir organizacines inovacijas.

 

 

Priemonės tikslas

Pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas) (numatomi atskiri kvietimai pareiškėjams, su ne mažesne kaip 2 m. MTEP patirtimi; pareiškėjams, veikiantiems iki 2 m., turintiems iki 50 darbuotojų; pareiškėjams, vykdantiems MTEP veiklas socialinių inovacijų plėtojimui („minkštoms“ veikloms“); pareiškėjams, vykdantiems EUREKA projektus).

Partneris – privatūs juridiniai asmenys arba mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija.

Finansuojamos veiklos

Užsienio investicijos į:

  • Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos;
  • Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama ar plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra (įskaitant pilotinę liniją);
  • Veiklos, susijusios su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Tinkamos išlaidos

  • Išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;
  • Išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;
  • Išlaidos personalui; išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui; išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.

Paramos dydis

Mažiausias – 50 tūkst. Eur

Didžiausias – 3 mln. Eur (taikoma 1 veiklai); 6,5 mln. Eur (taikoma 2 veiklai); 500 tūkst. Eur (taikoma 3 veiklai)

Bendras kvietimo biudžetas: 5 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas

Moksliniams tyrimams – 50-80%

Eksperimentinei plėtrai – 25-60%

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: negali būti didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė: 24 mėn. (taikoma 1 ir 3 veikloms); 36 mėn. (taikoma 2 veiklai)

Projekto vieta: projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (PAFT 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos renkamos nuo 2016 m. gegužės 2 d. iki 2016 m. rugpjūčio 2 d.

 

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt