ES parama – Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Žmogiškieji ištekliai Invest LT+

Priemonės sprendžiama problematika

Siekiant paskatinti tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į Lietuvą ir padidinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių, būtina parama investuotojams žmogiškųjų išteklių tobulinimui.

 

 

Priemonės tikslas

Priemonės “Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” tikslas – suteikti naujas įmones steigiantiems užsienio investuotojams galimybę finansuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Užsienio investuotojai (įmonės) arba užsienio įmonių filialai.

Partneriai – nėra.

Finansuojamos veiklos

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius), įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

Tinkamos išlaidos

  • Projektą vykdančių asmenų darbo užmokestis, jei pareiškėjas pats vykdo mokymo veiklas, nepirkdamas paslaugų;
  • Mokymo paslaugų pirkimo išlaidos;
  • Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas.

Paramos dydis

Projektui iki 2 mln. Lt.; vienam darbuotojui iki 15.000 Lt.

Finansavimo intensyvumas

Iki 50 proc.

+ 10 proc. vidutinėms įmonėms;

+ 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.

Projekto dydis/trukmė/vieta

Projekto dydis: ne didesnis kaip 172,64 mln. litų.

Projekto trukmė – 36 mėn.

Projekto vieta – projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (PAFTo 413 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Tęstinė atranka

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt