Investicijos į miškininkystės technologijas

Remiamos veiklos

 • 8.1 Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • 8.2 Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • 8.3 Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Tinkami pareiškėjai

Privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Kai pareiškėjas yra juridinis asmuo (išskyrus savivaldybes), jis turi atitikti labai mažos arba mažos įmonės statusą, t.y. turėti iki 10 darbuotojų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 • Motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;

 • Miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;

 • Savikrovės priekabos;

 • Medvežiai;

 • Medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;

 • Mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;

 • Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

 • Pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:

 • Mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;

 • Mobilios lentpjūvės.

Paramos dydis

 • Iki 50 tūkst. EUR

Finansavimo intensyvumas

Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:

 • Iki 50 %;
 • Iki 65 %, jeigu vykdomos 8.2 ir 8.3 veiklos.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos pagal šią priemonę renkamos iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Papildoma informacija

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramosspauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt

Svarbu! Tikėtina, kad paraiškos ir verslo plano parengimas Jums nieko nekainuos, nes šios išlaidos gali būti finansuojamos ES parama.