Mūsų klientai

Mūsų klientai - UAB "Panevėžio būstas"

 Mūsų klientai - UAB “Trakų šilumos tinklai”

Panevėžio savivaldybės įmonė UAB „Panevėžio būstas“ siekė įrengti parkomatus Panevėžio mieste. DALK Consulting parengė mokėjimo įstaigos verslo planą, kuris buvo pateiktas Lietuvos bankui, siekiant įgyti mokėjimo įstaigos licenciją. Šiuo metu įmonė „Panevėžio būstas“ yra įdiegusi 30 parkomatų tinklą, renka ir administruoja automobilių stovėjimo rinkliavą mieste. UAB “Trakų šilumos tinklai” užsakymu DALK Consulting parengė Senųjų Trakų katilinės modernizavimo investicinį projektą bei kitus susijusius dokumentus, reikalingus ES paramai gauti. 2013 m. gruodžio mėn. projektui buvo skirta parama, kuri sudarė daugiau nei 800 tūkst. Lt. Šiuo metu įmonėje UAB Trakų šilumos tinklai vykdomi katilinės modernizavimo darbai.

Mūsų klientai - UAB "Litpela"

 Mūsų klientai - UAB "ELICS Engineering"

Biokuro prekybos įmonės UAB “Litpela” užsakymu DALK Consulting parengė šiaudų granulių gamybos verslo planą. Verslo plane analizuojamas gamybai tinkamos žaliavos potencialas, granulių rinka Lietuvoje ir užsienio valstybėse, pateikiamas veiklos vykdymo finansinės prielaidos, perspektyvinės finansinės ataskaitos. DALK Consulting ES paramos siekiančiai aukštųjų technologijų įmonei ELICS Engineering parengė naudotų padangų perdirbimo į aktyvintąją anglį ir skystąjį kurą verslo planą bei visą ES finansavimo pritraukimui būtiną dokumentaciją. Verslo plane apžvelgiami produktų rinkos parametrai, projekto ekologiniai aspektai, finansavimo pritraukimo galimybės, skolintų lėšų poreikis ir kitos finansinės prielaidos.

Mūsų klientai - AB "Lietuvos automatika"

Kelios įmonės

DALK Consulting įmonei AB “Lietuvos automatika” parengė logistikos centro įkūrimo verslo planą. Verslo plane pateikiama logistikos centro poreikio analizė, įvardijami potencialūs centro naudotojai, pateikiama projekto finansinio gyvybingumo analizė, perspektyvinės finansinės ataskaitos. Verslo planas buvo pateiktas užsienio valstybėje veikiančiai kredito institucijai siekiant pritraukti skolintą kapitalą įmonės veiklos vystymui. DALK Consulting parengė skolinto kapitalo pritraukimo dokumentus verslumo skatinimo fondui, kurį valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Lengvatinių paskolų tikslas – įmonių techninės bazės plėtimas, apyvartinio kapitalo didinimas.