ES parama

2390666040_2e6b0a9a78_z copy

Apie tai kokios ES struktūrinės paramos priemonės numatomos 2014-2020 m. galite rasti šiame puslapyje.

Kas yra ES struktūrinių fondų parama?

Lietuvoje 2007-2013 m. laikotarpiu daugiau nei 11 mlrd. litų ES struktūrinių fondų lėšų skirta verslumo skatinimui, įmonių produktyvumo didinimui, įmonių augimui ir plėtrai. Didelė dalis paramos teikiama mokslinių tyrimų plėtrai ir investicijoms į naują įrangą, verslo valdymo sistemas, standartų diegimą ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas mažų ir vidutinių verslų plėtros potencialo didinimui.

Šiuo metu aktyviai vyksta pasirengimo darbai 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiui. 2011 m. spalio 6 d. Europos Komisija paskelbė naujojo laikotarpio ES sanglaudos politikos reglamentų projektus. ES valstybės narės derasi su Europos Komisija dėl šių reglamentų nuostatų, siekdamos palankesnių ES paramos panaudojimo sąlygų.

Verslo plėtros skatinimo priemonės

Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai skatinti šiuo metu įgyvendinamos šios priemonės:

  • Paskolos verslo plėtrai
  • Investicijos į įmonių akcinį kapitalą
  • Garantijos verslo plėtrai
  • Dalinis palūkanų kompensavimas

Daugiau apie šias priemones ir kaip jomis galite pasinaudoti sužinokite susisiekę su mumis.

Kaip galime padėti?

Pareiškėjams siekiant finansavimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiame šias paslaugas:

  • Konsultuojame dėl ES struktūrinių fondų finansavimo pritraukimo galimybių;
  • Parengiame paraiškas ir kitus dokumentus reikalingus finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti;
  • Administruojame ES struktūrinių fondų paramą gavusis projektus.

ES paramos gavimo procesas

Norinti pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis įmonė ar organizacija turi parengti paraišką, kuri atitinkamai pateikiama Lietuvos verslo paramos agentūrai arba kitoms institucijoms administruojančioms ES struktūrinių fondų lėšas. Atsakinga institucija, įvertinusi visas pateiktas paraiškas, paramą siūlo skirti labiausiai nustatytus kriterijus atitikusioms paraiškoms. Paprastai struktūrinės paramos lėšomis galima finansuoti dalį projekto išlaidų. Ši dalis nustatoma finansavimo intensyvumu. Kiekvienai priemonei vertinimo kriterijai, finansavimo intensyvumas, maksimalaus ir minimalaus finansavimo ribos yra skirtingos.

Dėl papildomos informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas kreipkitės į mus.