Finansiniai modeliai

Kas yra finansinis modeliavimas?

Finansinis modeliavimas

Finansinis modeliavimas yra procesas, kurio metu remiantis logiškai pagrįstomis prielaidomis yra sudaromas prognozavimo modelis. Modelis leidžia keičiant įvairius subjekto ir jį supančios aplinkos parametrus numatyti galimus veiklos vystymo scenarijus analizuojamam laikotarpiui.

Remiantis sumodeliuotais scenarijais pateikiamos išvados apie pagrindinius veiklos rodiklius bei projekto ateities perspektyvas. Atsižvelgiant į pateiktus rezultatus galima priimti racionalius ir matematiškai pagrįstus sprendimus, kurie leidžia užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą.

Finansiniai modeliai gali būti naudojami:

 • Planuojamos veiklos finansiniam įvertinimui;
 • Dabartinės vykdomos veiklos būsimų laikotarpių rezultatų įvertinimui;
 • Išteklių reikalingų veiklos plėtrai nustatymui;
 • Veiklos alternatyvų įvertinimui.

Finansinis modeliavimas gali būti reikalingas:

 • Fiziniams asmenims pradedant ekonominę veiklą;
 • Juridiniams asmenims:
  • Vykdant veiklos plėtrą;
  • Pritraukiant skolintą arba nuosavą kapitalą;
  • Vertinant būsimų periodų veiklos alternatyvas;
 • Valstybinėms institucijoms vertinant sprendimų poveikį.

Kaip galime padėti?

Mes siūlome šias finansinio modeliavimo paslaugas:

 • Pilnas modeliavimo paketas (nuo modelio prielaidų kūrimo ir tikrinimo iki rekomendacijų pateikimo);
 • Dalinis modeliavimo paketas apimantis vieną arba kelias žemiau išvardintas dalis:
  • Prielaidų kūrimas ir/arba tikrinimas;
  • Turimų prielaidų atvaizdavimas skaičiuoklėje (modelio kūrimas);
  • Turimų rezultatų analizė ir vertinimas (palyginimas).

Kokie yra finansinio modeliavimo etapai?

Finansinis modeliavimas susideda iš šešių etapų:

 • Finansinio modelio tikslo nustatymas;
 • Modelio prielaidų kūrimas;
 • Modelio prielaidų tikrinimas;
 • Modelio prielaidų koregavimas/keitimas;
 • Turimų prielaidų atvaizdavimas skaičiuoklėje (modelio kūrimas);
 • Gautų rezultatų interpretacija/analizė/išvadų pateikimas.

 

Dėl papildomos informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas kreipkitės į mus.