Rinkos analizė

Kas yra rinkos analizė?

Rinkos analizė

Rinkos analizė apima informacijos apie konkrečią rinką surinkimą, analizę ir interpretavimą. Surinkta informacija leidžia bendrais bruožais apibrėžti pačią rinką, nustatyti rinkos dydį bei identifikuoti ir apibrėžti pagrindinius rinkos žaidėjus (klientus ir konkurentus). Kokybiška ir išsami rinkos analizė parodo įmonės poziciją rinkoje, leidžia objektyviai įvertinti ar įmonės dabartinė pozicija ir galimybės rinkoje sutampa su įmonės vadovų bei akcininkų matymu.

Kaip galime padėti?

Mes siūlome šias rinkos analizės paslaugas:

  • Įvertinti rinkos analizės poreikius;
  • Parengti rinkos analizę;
  • Atlikti konkurentų analizę;
  • Parengti potencialių klientų analizę.

Rinkos analizės atlikimo metodologija

Prieš atliekant rinkos analizę, pirmiausia nustatoma kokios informacijos klientui reikia, norint priimti tam tikrus sprendimus ir apibrėžiami rinkos analizės tikslai (pavyzdžiui, nustatyti konkurentus bei įvertinti jų konkurencingumą, išsiaiškinti potencialių klientų įpročius, nustatyti populiariausių produktų tarp klientų rūšis ir populiarumo priežastis). Sekantis žingsnis rinkos analizės procese yra antrinės informacijos surinkimas ir analizė. Jei nepakanka antrinės informacijos, atliekame naujos informacijos, dar kitaip vadinamos pirmine informacija, paiešką. Paskutinis rinkos analizės proceso žingsnis yra informacijos interpretavimas ir ataskaitų rengimas. Dideli duomenų kiekiai yra tik faktai, kad šie faktai taptų naudinga informacija, jie turi būti susisteminti ir iš jų suformuota prasminga informacija.

Dėl papildomos informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas kreipkitės į mus.