Skolinto kapitalo pritraukimas

Ką reiškia paskola su INVEGA garantija?

Skolinto kapitalo pritraukimas

Net ir parengus tinkamą verslo planą, neretai smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektas kreipdamasis į banką dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, susiduria su bankui nepakankamo užstato problema. Šią problemą padeda išspręsti valstybės įsteigta įmonė UAB “Investicijų ir verslo garantijos” (INVEGA), kuri garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Kokio dydžio paskolą galima gauti su INVEGA garantija?

Su INVEGA garantija galima gauti paskolas, kurių dydis neviršija šių sumų:

 • 86 000 litų (Verslumo skatinimo fondas);
 • 175 000 litų (Mažų kreditų teikimas – I etapas);
 • 350 000 litų (Mažų kreditų teikimas – II etapas);
 • 4 000 000 litų (Atviras kreditų fondas).

Kiekvienos iš aukščiau nurodytų paskolų suteikimo specifika aprašoma toliau.

Verslumo skatinimo fondas

Paskolą iš šio fondo gali gauti šie paskolų gavėjai:

 • Labai mažos, mažos  įmonės bei verslininkai (fiziniai asmenys, dirbantys pagal individualią veiklą arba verslo liudijimą), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, registruoti ir veikiantys ne ilgiau nei vienerius metus;
 • Socialinės įmonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatyme, plėtojančios verslą;

Svarbiausi faktai apie paskolas iš verslumo skatinimo fondo:

 • Paskolos dydis – iki 86 000 litų;
 • Paskolos palūkanų norma – 5,5 – 9,5 %, tačiau 95 % sumokėtų palūkanų yra kompensuojamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Realios palūkanos – 0,28 – 0,48 %;
 • Paskolos grąžinimo terminas – 36 mėn. investicinių ir 24 mėn. apyvartinių paskolų atveju;
 • Paskolos administravimo mokesčiai – už suteikiamą paskolą jos gavėjui netaikomi jokie administravimo mokesčiai.

Mažų kreditų teikimas – I etapas

Galimi paskolos gavėjai:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Svarbiausi faktai apie paskolas iš verslumo skatinimo fondo:

 • Paskolos dydis – iki 175 000 litų;
 • Paskolos palūkanų norma – apie 6 %, tačiau jeigu paskola imama su INVEGA garantija, 50 % sumokėtų palūkanų yra kompensuojamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Realios palūkanos – 3 – 4 %;
 • Paskolos grąžinimo terminas – iki 2013 metų liepos 31 d.;
 • Maži kreditai neteikiami įmonėms, kurios veikia didmeninė prekybos, žemės ūkio, statybos, finansinės ir draudimo veiklos, teisinės veiklos sektoriuose.

Mažų kreditų teikimas – II etapas

Galimi paskolos gavėjai:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Svarbiausi faktai apie paskolas iš verslumo skatinimo fondo:

 • Paskolos dydis – iki 350 000 litų;
 • Paskolos palūkanų norma – apie 6 %, tačiau jeigu paskola imama su INVEGA garantija, 50 % sumokėtų palūkanų yra kompensuojamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Realios palūkanos – 3 – 4 %;
 • Paskolos grąžinimo terminas – iki 2014 metų gruodžio 31 d.;
 • Paskola gali būti naudojama įmonių investicinėms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Atviras kreditų fondas

Galimi paskolos gavėjai:

 • Smulkios ir vidutinės įmonės.

Svarbiausi faktai apie paskolas iš verslumo skatinimo fondo:

 • Paskolos dydis – iki 4 000 000 litų (per 12 mėn. laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai po 2 000 000 litų);
 • Paskolos palūkanų norma –  5 – 10 %, tačiau jeigu paskola imama su INVEGA garantija, 50 % sumokėtų palūkanų yra kompensuojamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Realios palūkanos – 3 – 5 %;
 • Paskolos grąžinimo terminas – iki 2018 metų gruodžio 31 d.;
 • Paskola gali būti naudojama įmonių investicinėms ir apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Daugiau informacijos apie lengvatines paskolas www.invega.lt.

Kaip galime padėti?

Mes teikiame šias paslaugas susijusias su skolinto kapitalo pritraukimu:

 • Atliekame verslo idėjos finansinę analizę;
 • Parengiame verslo planą arba atskiras jo dalis (daugiau apie verslo planus);
 • Parengiame visus dokumentus reikalingus banko paskolai gauti;
 • Atstovaujame įmonei finansų institucijose.

 

Dėl papildomos informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas kreipkitės į mus.