RES pramonei LT+

Priemonės problematika

RES pramonei LT+

Problematika – Lietuvos pramonės įmonių energijos suvartojimo intensyvumas dvigubai didesnis negu ES-27 vidurkis. Pramonės įmonės produkcijos gamybai sunaudoja žymiai daugiau energijos negu kitų ES šalių įmonės. Tai tiesiogiai mažina pramonės įmonių konkurencingumą rinkoje ir didina produkcijos savikainą.

Priemonės tikslas

„RES pramonei LT+“ priemonės tikslas – skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus.

Galimi pareiškėjai/partneriai

Pareiškėjai – labai maža, maža, vidutinė ir didelės pramonės įmonė.

Partneriai – nėra.

Finansuotinos veiklos

Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Investicinės išlaidos, būtinos geresnei aplinkos apsaugai užtikrinti:

 • Jeigu investicijų į aplinkos apsaugą išlaidų dalį visose investicinėse išlaidose galima nustatyti kaip atskirą investiciją, ši su aplinkos apsauga susijusių išlaidų dalis yra tinkamos finansuoti išlaidos;
 • Visais kitais atvejais investicijų į aplinkos apsaugą išlaidos nustatomos lyginant su panašiomis mažiau aplinkai naudingomis investicijomis, kurios, tikėtina, būtų įvykdytos be pagalbos. Skirtumas nurodo su aplinkos apsauga susijusias išlaidas ir sudaro tinkamas finansuoti išlaidas.

Išlaidos, tiesiogiai nesusijusios su geresnės aplinkos apsaugos užtikrinimu, nėra tinkamos finansuoti.

Paramos dydis ir finansavimo intensyvumas

 • Paramos dydis – iki 869 tūkst. Eur;
 • Finansavimo intensyvumas:
  • 45 % didelėms įmonėms;
  • 55% vidutinėms įmonėms;
  • 65% mažoms ir labai mažoms;
  • 70% vidutinėms įmonėms, jeigu investicijos vykdomos remiamose vietovėse
  • 80% mažoms ir labai mažoms įmonėms, jeigu investicijos vykdomos remiamose vietovėse.

Projekto trukmė/vieta

Projekto trukmė – 36 mėn.

Projekto vieta – Projekto veiklos vykdomos tinkamoje veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje (Projektų administravimo ir finansavimo Taisyklių 411 punkte nustatytomis sąlygomis).

Finansavimo forma

Negrąžintina subsidija

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas.

 

Norėdami gauti nemokamą konsultaciją dėl ES paramos, spauskite čia ir užpildykite užklausos formą. Taip pat su mumis galite susitiekti tel.: +370 684 04299 arba +370 645 51840 bei el. paštu: info@dalkconsulting.lt