Verslo planas

Kas yra verslo planas?

Verslo planasVerslo planas yra oficialus dokumentas, kuriame struktūrizuotai ir argumentuotai išdėstyta esminė informacija apie įmonės dabartinę situaciją, veiklą, rezultatus, tikslus ir priemones reikalingas nustatytiems tikslams pasiekti. Tai yra patogi priemonė galimus investuotojus supažindinti su verslo idėja, todėl verslo planai dažniausiai naudojami:

  • Skolinto kapitalo pritraukimui;
  • Privataus kapitalo pritraukimui;
  • Investicinio projekto pagrindimui.

Tinkamai parengtas verslo planas gali įtikinti potencialius investuotojus ir kreditorius, kad jame apibūdinta veikla yra pagrįsta ir galima tikėtis ilgalaikės ekonominės sėkmės. Be to, verslo planas priverčia sistemiškai apmąstyti verslo idėją, atskleidžia nežinojimo spragas, galimas kliūtis ateityje, leidžia įvertinti idėjos gyvybingumą. Todėl verslo planai taip pat gali būti naudojami:

  • Padėti išanalizuoti potencialią verslo idėją ir įvertinti jos įgyvendinimo galimybes;
  • Verslo idėjos įgyvendinimo progreso stebėjimui;
  • Būsimų partnerių ir tinkamos verslo valdymo komandos sudarymui;
  • Keičiant verslo kryptį, perorientuojant verslą.

Svarbu paminėti, kad sugriežtėjus paskolų išdavimo tvarkai Lietuvoje, bankai vertindami kiekvieną finansuotiną projektą, reikalauja pateikti verslo planą, kuris turi būti parengtas pagal banko nustatytus reikalavimus. Net ir parengus tinkamą verslo planą, neretai smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) subjektas kreipdamasis į banką dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, susiduria su bankui nepakankamo užstato problema. Šią problemą padeda išspręsti valstybės įsteigta įmonė UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kuri garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Tinkamas verslo planas atsako į visus klausimus, kuriuos gali užduoti verslo plano skaitytojas. Pradedant verslą labai svarbu parengti realų, įgyvendinamą verslo planą, kad būtų galima pastebėti ir įvertinti verslo plano įgyvendinimo rizikas.

Kaip galime padėti?

Mes teikiame šias paslaugas susijusias su verslo planų rengimu:

  • Atliekame verslo idėjos finansinę analizę;
  • Parengiame verslo planą arba atskiras jo dalis;
  • Atstovaujame įmonei finansų institucijose.

Verslo plano rengimo metodika

Prieš rengiant sėkmingą verslo planą, reikia nustatyti verslo plano tikslus. Tai atliekama nustatant tikslinę verslo plano auditoriją, įvertinant turimas skaitytojo žinias apie įmonę, nustatant kokia informacija yra reikalinga ir kaip skaitytojas planuoja naudoti verslo plane pateiktą informaciją. Identifikavus verslo plano tikslus, tampa aišku, kurios verslo plano dalys turėtų būti akcentuojamos. Remiantis šiais reikalavimais sudaroma verslo plano struktūra ir nustatoma, kurios dalys turi būti pateiktos detaliai, o kurios dalys turi būti pateiktos glausta forma. Prieš rengiant verslo planą, įprastai atliekama įmonės (jei ji įkurta), industrijos ir rinkos analizė. Ši analizė yra labai svarbi verslo plano kokybei, nes dauguma prielaidų ir strategijų, pateiktų verslo plane yra pagrindžiamos šios atliktos analizės rezultatais. Verslo planas yra kintantis dokumentas ir turi būti nuolatos atnaujinamas, arba jis taps bevertis. Pakitus aplinkos, įmonės arba verslo plano tikslams, jis turi būti atitinkamai atnaujintas, kad atspindėtų šiuos pakitusius poreikius.

Dėl papildomos informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas kreipkitės į mus.